NIEUWSTE BLOGS EN LAATSTE NIEUWS

Staatssecretaris zoekt naar oplossing voor zeldzame koeienrassen

10-04-2017

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken gaat bekijken of zeldzame koeienrassen zoals de Lakenvelder in de knel komen door het mestoverschot.

Nationale voedseltop 2017

26-01-2017

Op 26 januari 2017 vindt de Nationale Voedseltop plaats. De bedoeling van de staatssecretaris, Martijn van Dam, is om met het bedrijfsleven en andere betrokken partijen afspraken te maken over de transitie van het voedselsysteem, gericht op duurzaamheid en gezondheid.

Het duurzaam produceren van voedsel is een van de grootste uitdagingen voor onze generatie. Van Dam haalt VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon aan om het belang van een duurzame agrarische sector te benadrukken. Nederland loopt daarbij voorop en moet dat volgens hem blijven doen.

Wie de jeugd heeft, heeft de biologische toekomst!

11-01-2017

Op 18 januari op de Bio-Beurs wordt de volgende stap gezet in het project Onderwijs voor biologisch, met een breed gesprek tussen onderwijs en bedrijfsleven en de tweede bijeenkomst van het netwerk Onderwijs voor biologisch. Het netwerk is in december 2016 voor het eerste bijeen geweest. Er zijn stappen gezet richting bestuurlijk draagvlak en richting afspraken over de inzet van ondersteuners en de centra voor innovatief vakmanschap en de Centers of Expertise. Er is een concept-werkplan opgesteld.

Peter Klosse over smaakonderzoek WUR

09-11-2016 Blog van Peter Klosse

Geen smaak.

Wageningen Universiteit weet waarom we geen groenten eten: ze hebben geen smaak!

09-11-2016

Onderzoekers van Wageningen hebben de mogelijke reden voor de lage groenteconsumptie gevonden. ‘Groenten hebben geen smaak’, stellen zij.

Groenten worden te weinig geconsumeerd. De dagelijks aanbevolen hoeveelheid groenten, minimaal 200 tot 250 gram groenten per dag, haalt nog geen kwart van de Nederlanders. De Wageningse onderzoekers denken dat de verklaring hiervoor aan het ontbreken van smaak in groenten ligt.