WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT DE BIOLOGISCHE TOEKOMST!

Op 18 januari op de Bio-Beurs wordt de volgende stap gezet in het project Onderwijs voor biologisch, met een breed gesprek tussen onderwijs en bedrijfsleven en de tweede bijeenkomst van het netwerk Onderwijs voor biologisch. Het netwerk is in december 2016 voor het eerste bijeen geweest. Er zijn stappen gezet richting bestuurlijk draagvlak en richting afspraken over de inzet van ondersteuners en de centra voor innovatief vakmanschap en de Centers of Expertise. Er is een concept-werkplan opgesteld. Op 18 januari hoopt men tot de eerste concrete werkafspraken te komen. Wie de jeugd heeft, heeft de biologische toekomst!
 
Op 18 januari verdiepen we de contacten tussen onderwijs en biologisch bedrijfsleven, bespreken we het werkplan Meer biologisch in het onderwijs en maken we afspraken over de activiteiten die komende periode zullen worden opgepakt. 
 
De bijeenkomst start met een open symposium Onderwijs – Bedrijfsleven. Voorafgaand is er gelegenheid voor een ontmoeting met de aankomende hoogleraar Farming Systems Ecology! Voor meer informatie kijk op: www.bionext.nl/-/tweede-netwerkbijeenkomst-onderwijs-voor-biologisch​.