NATIONALE VOEDSELTOP 2017

Op 26 januari 2017 vindt de Nationale Voedseltop plaats. De bedoeling van de staatssecretaris, Martijn van Dam, is om met het bedrijfsleven en andere betrokken partijen afspraken te maken over de transitie van het voedselsysteem, gericht op duurzaamheid en gezondheid.

Het duurzaam produceren van voedsel is een van de grootste uitdagingen voor onze generatie. Van Dam haalt VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon aan om het belang van een duurzame agrarische sector te benadrukken. Nederland loopt daarbij voorop en moet dat volgens hem blijven doen.

Wil je meer weten over hoe deverschillende politieke partijen hierover denken, lees dan verder op www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/op-...​. De Voedseltop is een gezamenlijk optreden van verschillende ministeries, namelijk EZ, VWZ, Buitenlandse H&O, I & M.